Difference between version and version      View first change»»

Back to Fixatie 2 Betekenis, or Fixatie 2 Betekenis version history

At line 8 changed 1 line.
Wanneer de __CAP code 2 signaleert__, wordt gevraagd het fixatiemateriaal te verwijderen bij een cliënt die zelf nog enkele "middle loss" of "early loss" ADL-activiteiten kan uitvoeren (vb. persoonlijke hygiëne, zich aankleden en wandelen). Cliënten in deze subgroep worden meestal gefixeerd om valincidenten, desoriëntatie en gedragsproblemen (vb. het zich verzetten tegen hulp, fysieke agressiviteit, ongepast sociaal gedrag) te voorkomen. Ongeveer 20% van de gefixeerde ouderen kan in deze groep ondergebracht worden. Instellingen met een effectief fixatiearm beleid slagen erin het overgrote deel van die ouderen fixatievrij te houden.
Wanneer de __CAP code 2 signaleert__, wordt gevraagd het __fixatiemateriaal te verwijderen bij een cliënt die zelf nog enkele "middle loss" of "early loss" ADL-activiteiten kan uitvoeren__ (vb. persoonlijke hygiëne, zich aankleden en wandelen). Cliënten in deze subgroep worden meestal gefixeerd om valincidenten, desoriëntatie en gedragsproblemen (vb. het zich verzetten tegen hulp, fysieke agressiviteit, ongepast sociaal gedrag) te voorkomen. Ongeveer 20% van de gefixeerde ouderen kan in deze groep ondergebracht worden. Instellingen met een effectief fixatiearm beleid slagen erin het overgrote deel van die ouderen fixatievrij te houden.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-14) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]