Difference between version and version      View first change»»

Back to Fixatie 2 Betekenis, or Fixatie 2 Betekenis version history

At line 4 changed 1 line.
De __Fysieke fixatie-CAP wordt gesignaleerd__. Dit betekent dat de bewegingsvrijheid van deze cliënt op het moment van beoordeling beperkt werd door fixatiemateriaal, zoals een heupgordel, pols- en/of enkelbanden of een stoel die het recht opstaan of het vrij bewegen onmogelijk maakt.
De __Fysieke fixatie-CAP wordt geactiveerd__. Dit betekent dat de bewegingsvrijheid van deze cliënt op het moment van beoordeling beperkt werd door fixatiemateriaal, zoals een heupgordel, pols- en/of enkelbanden of een stoel die het recht opstaan of het vrij bewegen onmogelijk maakt.
At line 6 changed 1 line.
Deze CAP maakt een onderscheid tussen 2 typen gefixeerde cliënten op basis van hun ADL-status. Tot de ene subgroep behoren gefixeerde cliënten die nog weinig ADL-zelfstandigheid bezitten (signalering CAP code 1), terwijl de andere subgroep gefixeerde cliënten includeert die nog behoorlijk zelfstandig zijn in het uitvoeren van ADL-activiteiten (signalering CAP code 2).
Deze CAP maakt een onderscheid tussen 2 typen gefixeerde cliënten op basis van hun ADL-status. Tot de ene subgroep behoren gefixeerde cliënten die nog weinig ADL-zelfstandigheid bezitten (activering CAP code 1), terwijl de andere subgroep gefixeerde cliënten includeert die nog behoorlijk zelfstandig zijn in het uitvoeren van ADL-activiteiten (activering CAP code 2).
At line 8 changed 1 line.
Wanneer de __CAP code 2 signaleert__, wordt gevraagd het __fixatiemateriaal te verwijderen bij een cliënt die ''zelf'' nog enkele "middle loss" of "early loss" ADL-activiteiten kan uitvoeren__ (vb. persoonlijke hygiëne, zich aankleden en wandelen). Cliënten in deze subgroep worden meestal gefixeerd om valincidenten, desoriëntatie en gedragsproblemen (vb. het zich verzetten tegen hulp, fysieke agressiviteit, ongepast sociaal gedrag) te voorkomen. Ongeveer 20% van de gefixeerde ouderen kan in deze groep ondergebracht worden. Instellingen met een effectief fixatiearm beleid slagen erin het overgrote deel van die ouderen fixatievrij te houden.
Wanneer de __CAP geactiveerd wordt met code 2 __, wordt gevraagd het __fixatiemateriaal te verwijderen bij een cliënt die ''zelf'' nog enkele "middle loss" of "early loss" ADL-activiteiten kan uitvoeren__ (vb. persoonlijke hygiëne, zich aankleden en wandelen). Cliënten in deze subgroep worden meestal gefixeerd om valincidenten, desoriëntatie en gedragsproblemen (vb. het zich verzetten tegen hulp, fysieke agressiviteit, ongepast sociaal gedrag) te voorkomen. Ongeveer 20% van de gefixeerde ouderen kan in deze groep ondergebracht worden. Instellingen met een effectief fixatiearm beleid slagen erin het overgrote deel van die ouderen fixatievrij te houden.
At line 11 changed 1 line.
\\__Bij signalering van de Fysieke fixatie-CAP, worden dezelfde [richtlijnen|Fixatie2Richtlijnen] gebruikt voor zowel code 1 als code 2__.
\\__Bij activering van de Fysieke fixatie-CAP, worden dezelfde [richtlijnen|Fixatie2Richtlijnen] gebruikt voor zowel code 1 als code 2__.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-14) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]