Difference between version and version      View first change»»

Back to Fixatie, or Fixatie version history

At line 4 changed 1 line.
''Deze CAP identificeert cliënten die aan fysieke fixatie onderworpen worden. Het betreft “elke handeling of het gebruik van materiaal die de bewegingsvrijheid beperkt en niet gemakkelijk kan worden verwijderd”, met inbegrip van passieve fixatie zoals stoelen die het afschuiven voorkomen (vb. geriatrische zetel). [Lees verder|LeesVerderFixatie]''
''Deze CAP identificeert cliënten die aan fysieke fixatie onderworpen worden. Het betreft “elke handeling of het gebruik van materiaal die de bewegingsvrijheid beperkt en niet gemakkelijk kan worden verwijderd”, met inbegrip van passieve fixatie zoals stoelen die het afschuiven voorkomen (vb. geriatrische zetel). Het effect van de immobiliserende maatregelen op de cliënt is hier belangrijk, niet de reden waarom die toegepast worden. De doelstelling van deze CAP is het gebruik van deze immobiliserende maatregelen te beperken door het nemen van aangepaste initiatieven in overeenstemming met de fysieke en cognitieve capaciteiten van de cliënt. [Lees verder|LeesVerderFixatie]''
At line 6 changed 1 line.
De Fysieke fixatie-CAP wordt __gesignaleerd__ (CAP code 1 of CAP code 2) wanneer de bewegingsvrijheid van de patiënt beperkt wordt door __fixatiemateriaal__. In het geval van "Fysieke fixatie-CAP code 0" wordt geen fixatiemateriaal gebruikt; toch is het uitermate belangrijk dat professionele zorgverleners weten dat een fixatie-arm beleid dient te worden nagestreefd door gebruik te maken van alternatieve middelen (Negatieve outcomes bij gebruik van fixatiemateriaal!). Preventief werken is belangrijk en om dit te ondersteunen wordt hier ook de niet-gesignaleerde Fysieke fixatie-CAP (code 0) weergegeven.
De Fysieke fixatie-CAP wordt __geactiveerd__ (CAP code 1 of CAP code 2) wanneer de bewegingsvrijheid van de patiënt beperkt wordt door __fixatiemateriaal__. In het geval van "Fysieke fixatie-CAP code 0" wordt geen fixatiemateriaal gebruikt; toch is het uitermate belangrijk dat professionele zorgverleners weten dat een fixatie-arm beleid dient te worden nagestreefd door gebruik te maken van alternatieve middelen (negatieve outcomes bij gebruik van fixatiemateriaal!). Preventief werken is belangrijk en om dit te ondersteunen wordt hier ook de niet-geactiveerde Fysieke fixatie-CAP (code 0) weergegeven.
At line 8 added 1 line.
!!!Home Care
At line 12 changed 1 line.
''[Manual Fysieke fixatie-CAP|Fysieke fixatie.pdf]''\\
''[Fysieke fixatie-CAP|Fysieke fixatie.pdf] (doorlopende tekst)''\\
At line 16 added 12 lines.
!!!Long Term Care Facility
*[Fysieke fixatie-CAP code 0|Fixatie=0]
*[Fysieke fixatie-CAP code 1|Fixatie=1]
*[Fysieke fixatie-CAP code 2|Fixatie=2]
''[Fysieke fixatie-CAP|Fysieke fixatie.pdf] (doorlopende tekst)''\\
''[Bronnen en aanvullende literatuur|FixatieBronnen]''
!!!Acute Care
Deze CAP wordt niet berekend voor de interRAI AC.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-37) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]