Difference between version and version      View first change»»

Back to Belangrijke Mededeling, or Belangrijke Mededeling version history

At line 2 changed 1 line.
!!__Belangrijke mededeling vanwege het ...__
!!__Belangrijke mededeling vanwege het ...__
At line 9 added 2 lines.
29-02-2008
At line 34 changed 1 line.
De registratieactiviteiten op de website worden stilgelegd, maar de "[testsite BelRAI|http://test.belrai.org/public/index.html]" blijft toegankelijk voor educatieve en testdoeleinden.
De registratieactiviteiten op de website worden stilgelegd, maar de "[testsite BelRAI|http://test.belrai.org/]" blijft toegankelijk voor educatieve en testdoeleinden.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-68) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]