Difference between version and version      View first change»»

Back to Belangrijke Mededeling, or Belangrijke Mededeling version history

At line 2 changed 1 line.
!!__Belangrijke mededeling vanwege het ...__
!!__Belangrijke mededeling vanwege het ...__
At line 9 added 2 lines.
29-02-2008
At line 18 changed 1 line.
Wij stellen vast dat er vanuit het terrein vragen rijzen met betrekking tot het gebruik van de BelRAI-applicatie in het kader van de huidige regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Wij stellen vast dat er vanuit het terrein vragen rijzen met betrekking tot het gebruik van de BelRAI-webapplicatie in het kader van de huidige regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
At line 34 changed 1 line.
De registratieactiviteiten op de website worden stilgelegd, maar de "[testsite BelRAI|http://test.belrai.org/public/index.html]" blijft toegankelijk voor educatieve en testdoeleinden.
De registratieactiviteiten op de website worden stilgelegd, maar de "[testsite BelRAI|http://test.belrai.org/]" blijft toegankelijk voor educatieve en testdoeleinden.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-68) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]