Difference between version and version      View first change»»

Back to Belangrijke Mededeling, or Belangrijke Mededeling version history

At line 18 changed 1 line.
Wij stellen vast dat er vanuit het terrein vragen rijzen met betrekking tot het gebruik van de BelRAI-applicatie in het kader van de huidige regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Wij stellen vast dat er vanuit het terrein vragen rijzen met betrekking tot het gebruik van de BelRAI-webapplicatie in het kader van de huidige regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
At line 30 changed 1 line.
We hebben derhalve de intentie om tijdens de periode dat de gegevensinvoer gestopt wordt de BelRAI-applicatie verder uit te werken om:
We hebben derhalve de intentie om tijdens de periode dat de gegevensinvoer gestopt wordt de BelRAI-webapplicatie verder uit te werken om:
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-68) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]