Difference between version and version      View first change»»

Back to Belangrijke Mededeling, or Belangrijke Mededeling version history

At line 30 changed 1 line.
We hebben derhalve de intentie om tijdens de periode dat de gegevensinvoer gestopt wordt, de website BelRAI verder uit te werken om:
We hebben derhalve de intentie om tijdens de periode dat de gegevensinvoer gestopt wordt, de BelRAI-webapplicatie verder uit te werken om:
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-68) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]