Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie Q 2, or AC Sectie Q 2 version history

At line 7 changed 1 line.
Deze lijst omvat thuiszorgvoorzieningen die door formele instanties voorzien worden. De lijst betreft geen onbetaalde hulp die door familieleden of vrienden aangeboden wordt.
Deze lijst omvat thuiszorgvoorzieningen die door formele instanties voorzien worden. De lijst betreft geen onbetaalde hulp die door familieleden of vrienden aangeboden wordt. ("Andere" kunnen bijvoorbeeld ergotherapie, logopedie, psychotherapie, ... zijn)
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]