Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie P 2, or AC Sectie P 2 version history

At line 1 changed 1 line.
!!P2. Gebieden waarop hulp werd gegeven
\\
!!P2. Gebieden waarop hulp werd verleend in de laatste 3 dagen
At line 3 changed 1 line.
Het peilen naar de omvang en de inhoud van de mantelzorg.
Het peilen naar de omvang en de inhoud van de mantelzorg.
At line 5 changed 6 lines.
!!!Definities:
*ADL-zorg - ADL omvat activiteiten als bedbeweeglijkheid, verplaatsingen, in huis rondlopen, kleden, eten, toiletgebruik, persoonlijke hygiëne en baden.
*IADL-zorg - IADL omvat activiteiten als maaltijdbereiding, huishouden, beheren van geld of geneesmiddelen, telefoongebruik, winkelen en vervoer.
*Advies of emotionele steun - Iedereen gaat op een eigen manier om met het verlies van gezondheid en de verandering die dit met zich meebrengt. Er kunnen emoties naar boven komen, zoals verdriet, onmacht, angst, onzekerheid, kwaadheid, schaamte, eenzaamheid of schuld. Ook de aard van de ziekte of de beperking, de duur en de zwaarte van de zorg zijn aspecten die van invloed zijn op de manier waarop men met gevoelens omgaat. Advies en emotionele steun zijn van groot belang bij dit verwerkingsproces.
!!!Procedure:
__a. ADL-zorg__
!!!Definities:
At line 10 added 3 lines.
*ADL-zorg - ADL omvat activiteiten als bedbeweeglijkheid, verplaatsingen, in huis rondlopen, kleden, eten, toiletgebruik, persoonlijke hygiëne en baden.
*IADL-zorg - IADL omvat activiteiten als maaltijdbereiding, huishouden, beheren van geld of geneesmiddelen, telefoongebruik, winkelen en vervoer.
*Advies of emotionele steun - Iedereen gaat op een eigen manier om met het verlies van gezondheid en de verandering die dit met zich meebrengt. Er kunnen emoties naar boven komen, zoals verdriet, onmacht, angst, onzekerheid, kwaadheid, schaamte, eenzaamheid of schuld. Ook de aard van de ziekte of de beperking, de duur en de zwaarte van de zorg zijn aspecten die van invloed zijn op de manier waarop men met gevoelens omgaat. Advies en emotionele steun zijn van groot belang bij dit verwerkingsproces.
At line 13 removed 1 line.
Vraag aan de cliënt en de mantelzorgers of er hulp werd verleend bij bedbeweeglijkheid, verplaatsingen, in huis rondlopen, kleden, eten, toiletgebruik, persoonlijke hygiëne en baden. De hulp kan variëren van “er zijn voor het geval dat” (of uit veiligheidsoverwegingen) tot het geven van complete ADL-zorg.
At line 15 added 1 line.
!!!Proces:
At line 16 changed 1 line.
__b. IADL-zorg__
__a. ADL-zorg__
At line 19 added 3 lines.
Vraag aan de cliënt en de mantelzorgers of er hulp werd verleend bij bedbeweeglijkheid, verplaatsingen, in huis rondlopen, kleden, eten,
toiletgebruik, persoonlijke hygiëne en baden. De hulp kan variëren van “er zijn voor het geval dat” (of uit veiligheidsoverwegingen) tot het geven
van complete ADL-zorg.
At line 19 changed 1 line.
Vraag aan de cliënt en de mantelzorgers of er hulp werd verleend bij de maaltijdbereiding, het huishouden, beheren van geld of geneesmiddelen, telefoongebruik, winkelen en vervoer. De hulp kan variëren van licht huiswerk tot het doen van al het winkelen en het gehele huishouden.
__b. IADL-zorg__
At line 25 added 2 lines.
Vraag aan de cliënt en de mantelzorgers of er hulp werd verleend bij de maaltijdbereiding, het huishouden, beheren van geld of geneesmiddelen,
telefoongebruik, winkelen en vervoer. De hulp kan variëren van licht huiswerk tot het doen van al het winkelen en het gehele huishouden.
At line 30 added 1 line.
Vraag ook of er advies of emotionele steun werd verleend.
At line 25 changed 5 lines.
Vraag ook of er advies of emotionele steun werd verleend.
!!!Codering:
Codeer op de 3 gebieden voor de mantelzorgers (1 en 2).
*0. Nee
*1. Ja
!!! Codering:
Codeer op de 3 gebieden waarop hulp werd verleend door de mantelzorgers (1 en 2).
*0. Nee
*1. Ja
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]