Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie O 1, or AC Sectie O 1 version history

At line 11 changed 1 line.
*g) Wilsverklaring betreffende beperkingen van andere therapieën – Een wilsverklaring die specificeert dat de patiënt bepaalde medische behandelingen niet wil krijgen. Enkele voorbeelden zijn: bloedtransfusies, tracheotomie en fysieke fixatie. Dergelijke beperkingen kunnen echter ongeschikt zijn als het gaat om behandelingen die om palliatieve doeleinden (bijv. tegen pijn, braken, ...) gegeven worden. In zulke situaties zou de wilsverklaring met de patiënt (als hij/zij daar nog toe in staat is) of de gemachtigde opnieuw bekeken moeten worden en moeten de wensen van de patiënt verduidelijkt worden.
*g) Wilsverklaring betreffende euthanasie
At line 13 changed 1 line.
*i) Wilsverklaring betreffende euthanasie
*i) Wilsverklaring betreffende beperkingen van andere therapieën – Een wilsverklaring die specificeert dat de patiënt bepaalde medische behandelingen niet wil krijgen. Enkele voorbeelden zijn: bloedtransfusies, tracheotomie en fysieke fixatie. Dergelijke beperkingen kunnen echter ongeschikt zijn als het gaat om behandelingen die om palliatieve doeleinden (bijv. tegen pijn, braken, ...) gegeven worden. In zulke situaties zou de wilsverklaring met de patiënt (als hij/zij daar nog toe in staat is) of de gemachtigde opnieuw bekeken moeten worden en moeten de wensen van de patiënt verduidelijkt worden.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]