Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie O 1, or AC Sectie O 1 version history

At line 3 changed 1 line.
Het doel is het registreren van wettelijke wilsverklaringen, ofwel door de patiënt zelf ofwel door een wettelijke gemachtigde opgesteld, inzake de behandelingsopties van de patiënt. Opdat een wilsbeschikking als geldig en bindend beschouwd zou worden, moet ze in het dossier van de patiënt goed gedocumenteerd zijn. Indien er geen vooraf afgelegde wilsverklaringen voorhanden zijn, moet het ziekenhuispersoneel de wensen van de patiënt met de patiënt en zijn/haar familie bespreken. Voor tegenstrijdigheden tussen de huidige wensen van de patiënt en gegevens in wettelijke documenten in het dossier van de patiënt moet onmiddellijk een oplossing gevonden worden.
Het doel is het registreren van wettelijke wilsverklaringen, ofwel door de patiënt zelf ofwel door een wettelijke gemachtigde opgesteld, inzake de behandelingsopties van de patiënt. Opdat een wilsverklaring als geldig en bindend beschouwd zou worden, moet ze in het dossier van de patiënt goed gedocumenteerd zijn. Indien er geen vooraf afgelegde wilsverklaringen voorhanden zijn, moet het ziekenhuispersoneel de wensen van de patiënt met de patiënt en zijn/haar familie bespreken. Voor tegenstrijdigheden tussen de huidige wensen van de patiënt en gegevens in wettelijke documenten in het dossier van de patiënt moet onmiddellijk een oplossing gevonden worden.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]