Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie J 4, or AC Sectie J 4 version history

At line 3 changed 1 line.
Het doel is om te bepalen of de patiënt dyspnoe (kortademigheid) heeft en de ernstgraad ervan te evalueren.
Het doel is om te bepalen of de cliënt dyspnoe (kortademigheid) heeft en de ernstgraad ervan te evalueren.
At line 6 changed 1 line.
De patiënt heeft vermeld of anderen hebben geobserveerd dat hij/zij kortademig is.
De cliënt heeft vermeld of anderen hebben geobserveerd dat hij/zij kortademig is.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]