Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie J 1, or AC Sectie J 1 version history

At line 3 changed 1 line.
Het is de bedoeling om te bepalen of de patiënt in de laatste 90 dagen gevallen is en hoeveel valpartijen er zich in de laatste 30 dagen voorgedaan hebben. Patiënten die minstens één keer gevallen of bijna gevallen zijn lopen meer risico om in de toekomst te vallen. Valincidenten kunnen een neveneffect zijn van bepaalde medicatie die gebruikt wordt om psychiatrische aandoeningen te behandelen.
Het is de bedoeling om te bepalen of de cliënt in de laatste 90 dagen gevallen is en hoeveel valpartijen er zich in de laatste 30 dagen voorgedaan hebben. cliënten die minstens één keer gevallen of bijna gevallen zijn lopen meer risico om in de toekomst te vallen. Valincidenten kunnen een neveneffect zijn van bepaalde medicatie die gebruikt wordt om psychiatrische aandoeningen te behandelen.
At line 5 changed 1 line.
Een valincident is een gebeurtenis waarbij de patiënt onbedoeld op de grond/vloer of op een ander lager gelegen niveau terechtkomt. Een ‘bijna-valincident’, waarbij de patiënt zichzelf kan ‘opvangen’ alvorens op de grond/een lager niveau terecht te komen, wordt dus niet als een valincident beschouwd.
Een valincident is een gebeurtenis waarbij de cliënt onbedoeld op de grond/vloer of op een ander lager gelegen niveau terechtkomt. Een ‘bijna-valincident’, waarbij de cliënt zichzelf kan ‘opvangen’ alvorens op de grond/een lager niveau terecht te komen, wordt dus niet als een valincident beschouwd.
At line 7 changed 1 line.
Vraag de patiënt of hij/zij in de laatste 90 dagen gevallen is. Verifieer dat indien nodig bij zorgverleners en familieleden. Merk op dat u alleen moet nagaan hoeveel valincidenten er zich in de laatste 30 dagen voorgedaan hebben.
Vraag de cliënt of hij/zij in de laatste 90 dagen gevallen is. Verifieer dat indien nodig bij zorgverleners en familieleden. Merk op dat u alleen moet nagaan hoeveel valincidenten er zich in de laatste 30 dagen voorgedaan hebben.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]