Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie G 5, or AC Sectie G 5 version history

At line 12 changed 1 line.
* h. Vervoer – Hoe de patiënt met het openbaar vervoer reist (traject uitzoeken, ticket betalen) of zelf rijdt (inclusief uit het huis komen, in en uit het voertuig stappen).
* h. Vervoer – Hoe de cliënt met het openbaar vervoer reist (traject uitzoeken, ticket betalen) of zelf rijdt (inclusief uit het huis komen, in en uit het voertuig stappen).
At line 14 changed 1 line.
Vraag de patiënt naar zijn/haar prestaties betreffende het uitvoeren van normale huishoudelijke activiteiten gedurende de laatste 3 dagen (premorbide periode) vóór het begin van de acute aandoening die tot de opname geleid heeft. Indien de patiënt niet in staat is om voldoende informatie te geven, kunnen familieleden en vrienden daarover ondervraagd worden. Voor de beoordeling bij ontslag moet het vermogen van de patiënt om IADL uit te voeren beoordeeld worden op basis van zijn/haar vermogen op het moment van het ontslag. Om die beoordeling te doen zal u rekening moeten houden met het vermogen van de patiënt om gelijkaardige activiteiten in de ziekenhuissetting uit te voeren, met zijn/haar algemene gezondheidstoestand en met zijn/haar cognitieve en fysieke functie.
Vraag de cliënt naar zijn/haar prestaties betreffende het uitvoeren van normale huishoudelijke activiteiten gedurende de laatste 3 dagen (premorbide periode) vóór het begin van de acute aandoening die tot de opname geleid heeft. Indien de cliënt niet in staat is om voldoende informatie te geven, kunnen familieleden en vrienden daarover ondervraagd worden. Voor de beoordeling bij ontslag moet het vermogen van de cliënt om IADL uit te voeren beoordeeld worden op basis van zijn/haar vermogen op het moment van het ontslag. Om die beoordeling te doen zal u rekening moeten houden met het vermogen van de cliënt om gelijkaardige activiteiten in de ziekenhuissetting uit te voeren, met zijn/haar algemene gezondheidstoestand en met zijn/haar cognitieve en fysieke functie.
At line 16 changed 1 line.
Codeer voor de premorbide periode de prestaties op het gebied van de bovenvermelde items gedurende de laatste 3 dagen vóór het begin van de acute aandoening die tot de opname geleid heeft. Neem bij het ontslag de mogelijkheden van de patiënt op het moment van de beoordeling in aanmerking.
Codeer voor de premorbide periode de prestaties op het gebied van de bovenvermelde items gedurende de laatste 3 dagen vóór het begin van de acute aandoening die tot de opname geleid heeft. Neem bij het ontslag de mogelijkheden van de cliënt op het moment van de beoordeling in aanmerking.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]