Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie G 4, or AC Sectie G 4 version history

At line 3 changed 1 line.
Het doel is om te bepalen of de patiënt om medische redenen verplichte bedrust moet houden.
Het doel is om te bepalen of de cliënt om medische redenen verplichte bedrust moet houden.
At line 5 changed 1 line.
Kijk of het medisch dossier van de patiënt bepaalde doktersadviezen bevat. Richt u tot het verzorgend personeel indien dergelijke documenten niet beschikbaar zijn.
Kijk of het medisch dossier van de cliënt bepaalde doktersadviezen bevat. Richt u tot het verzorgend personeel indien dergelijke documenten niet beschikbaar zijn.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]