Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie E 2, or AC Sectie E 2 version history

At line 3 changed 1 line.
Het doel is om het vermogen van de patiënt om verbale communicatie te begrijpen te beschrijven, of het nu gaat om mondelinge of schriftelijke communicatie, gebarentaal of brailleschrift. Dit item beoordeelt niet alleen het vermogen van de patiënt om boodschappen te horen, maar ook zijn/haar vermogen om taal te verwerken en te begrijpen.
Het doel is om het vermogen van de cliënt om verbale communicatie te begrijpen te beschrijven, of het nu gaat om mondelinge of schriftelijke communicatie, gebarentaal of brailleschrift. Dit item beoordeelt niet alleen het vermogen van de cliënt om boodschappen te horen, maar ook zijn/haar vermogen om taal te verwerken en te begrijpen.
At line 5 changed 1 line.
Dit item heeft betrekking op het vermogen van de patiënt om de inhoud van woorden op welke manier dan ook te begrijpen. Het omvat ook het eventueel gebruik van een hoorapparaat. Dit item heeft echter niet de bedoeling om te bepalen of het probleem gaat om het (niet) begrijpen van een bepaalde taal, zoals wanneer de moedertaal van de patiënt niet gelijk is aan de taal die gewoonlijk door anderen gebruikt wordt.
Dit item heeft betrekking op het vermogen van de cliënt om de inhoud van woorden op welke manier dan ook te begrijpen. Het omvat ook het eventueel gebruik van een hoorapparaat. Dit item heeft echter niet de bedoeling om te bepalen of het probleem gaat om het (niet) begrijpen van een bepaalde taal, zoals wanneer de moedertaal van de cliënt niet gelijk is aan de taal die gewoonlijk door anderen gebruikt wordt.
At line 7 changed 1 line.
Ga met de patiënt om. Raadpleeg de directe zorgverleners (indien mogelijk zorgverleners uit alle verschillende shifts) en de familie en de logopedist(e) van de patiënt. Zie de opmerking in E1 betreffende het gebruik van een tolk.
Ga met de cliënt om. Raadpleeg de directe zorgverleners (indien mogelijk zorgverleners uit alle verschillende shifts) en de familie en de logopedist(e) van de cliënt. Zie de opmerking in E1 betreffende het gebruik van een tolk.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]