Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie E 1, or AC Sectie E 1 version history

At line 3 changed 1 line.
Het doel is het documenteren van het vermogen van de patiënt om verzoeken, behoeften, meningen en dringende problemen te uiten of te communiceren en om aan sociale communicatie deel te nemen, of het nu gaat om gesproken, geschreven en gebarentaal of een combinatie ervan.
Het doel is het documenteren van het vermogen van de cliënt om verzoeken, behoeften, meningen en dringende problemen te uiten of te communiceren en om aan sociale communicatie deel te nemen, of het nu gaat om gesproken, geschreven en gebarentaal of een combinatie ervan.
At line 5 changed 1 line.
Maak contact met de patiënt. Observeer en luister naar zijn/haar pogingen om met u te communiceren. Observeer de interacties tussen de patiënt en anderen in verschillende settings (bijv. individueel, in groep, met familieleden) en in verschillende omstandigheden (bijv. wanneer de patiënt rustig is of wanneer hij/zij geagiteerd is). Merk op dat dit item niet bedoeld is om verschillen in het begrijpen van een taal aan te pakken (bijv. patiënt die een taal spreekt waarmee de beoordelaar niet vertrouwd is).
Maak contact met de cliënt. Observeer en luister naar zijn/haar pogingen om met u te communiceren. Observeer de interacties tussen de cliënt en anderen in verschillende settings (bijv. individueel, in groep, met familieleden) en in verschillende omstandigheden (bijv. wanneer de cliënt rustig is of wanneer hij/zij geagiteerd is). Merk op dat dit item niet bedoeld is om verschillen in het begrijpen van een taal aan te pakken (bijv. cliënt die een taal spreekt waarmee de beoordelaar niet vertrouwd is).
At line 8 changed 1 line.
Wees voorzichtig bij het interpreteren van dit item (en item E2) als de patiënt de taal die in het ziekenhuis gewoonlijk gehanteerd wordt niet spreekt. In dat geval moet de patiënt met behulp van een tolk beoordeeld worden. Als de patiënt zich dankzij een tolk verstaanbaar kan maken (of in het geval van item E2 als de patiënt anderen begrijpt), moet dit item als ‘0’ gecodeerd worden.
Wees voorzichtig bij het interpreteren van dit item (en item E2) als de cliënt de taal die in het ziekenhuis gewoonlijk gehanteerd wordt niet spreekt. In dat geval moet de cliënt met behulp van een tolk beoordeeld worden. Als de cliënt zich dankzij een tolk verstaanbaar kan maken (of in het geval van item E2 als de cliënt anderen begrijpt), moet dit item als ‘0’ gecodeerd worden.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]