Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie D 4, or AC Sectie D 4 version history

At line 18 changed 1 line.
Acute verandering in het geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren van de cliënt; bijv. rusteloosheid, lethargie, moeilijk te wekken, veranderde omgevingswaarneming.
Acute verandering in het geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren van de cliënt; bijv. rusteloosheid, lethargie, moeilijk om wakker te maken, veranderde omgevingswaarneming.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]