Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie B 3, or AC Sectie B 3 version history

At line 1 changed 1 line.
!!B3. Woonsituatie vóór opname
!!B3. Woonsituatie vóór de opname
At line 4 changed 1 line.
Het doel is om te bepalen of er personen zijn die beschikbaar zouden zijn om de patiënt hulp te verlenen.
Het doel is om te bepalen of er personen zijn die beschikbaar zouden zijn om de cliënt hulp te verlenen.
At line 7 changed 1 line.
1. Alleen – Een patiënt die alleen of met een huisdier leeft of die dakloos is (zelfs al verblijft hij/zij soms in een tehuis), wordt als ‘alleen’ gecodeerd.
1. Alleenwonend – Een cliënt die alleen of met een huisdier leeft of die dakloos is (zelfs al verblijft hij/zij soms in een tehuis), wordt als ‘alleenwonend’ gecodeerd.
At line 25 changed 1 line.
7. Samenwonend met niet-verwant(e)(n) – Leeft in groepsverband (bijv. pension, revalidatiecentrum, instelling, gevangenis) of deelt een woning met een niet-verwant(e)(n) (bijv. kamergenoot). Een patiënt die in bijvoorbeeld een daklozenopvangcentrum verblijft, valt niet onder deze categorie.
7. Samenwonend met niet-verwant(e)(n) – Leeft in groepsverband (bijv. pension, revalidatiecentrum, instelling, gevangenis) of deelt een woning met een niet-verwant(e)(n) (bijv. kamergenoot). Een cliënt die in bijvoorbeeld een daklozenopvangcentrum verblijft, valt niet onder deze categorie.
At line 29 changed 1 line.
Probeer informatie te verkrijgen aan de hand van gesprekken met de patiënt of familieleden. Het kan ook nuttig zijn om het klinisch dossier van de patiënt in te kijken.
Probeer informatie te verkrijgen aan de hand van gesprekken met de cliënt of familieleden. Het kan ook nuttig zijn om het klinisch dossier van de cliënt in te kijken.
At line 32 changed 1 line.
Kies het antwoord dat weergeeft met wie de patiënt op het moment van de opname samenwoont.
Kies het antwoord dat weergeeft met wie de cliënt op het moment van de opname samenwoont.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]