Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie B, or AC Sectie B version history

At line 15 changed 1 line.
[#1] %%( color: black ; background-color : yellow )''Aangezien het antwoord op __B2a__ wordt gebruikt bij de berekening van de [Kans op opname in een instelling-CAP|Kans opname] en de [MAPLe|MAPLe] is het toch noodzakelijk om dit item in te vullen (over te nemen) op elke beoordeling.''%%
[#1] %%( color: black ; background-color : yellow )''Aangezien de antwoorden op __B2a__ en __B5__ worden gebruikt bij de berekening van resultaten is het toch noodzakelijk om deze vragen te beantwoorden (over te nemen) op elke beoordeling.''%%
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-13) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]