Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie A 6, or AC Sectie A 6 version history

At line 4 changed 1 line.
Communicatie met de patiënt in zijn/haar spreektaal. Informatie over de taal van de patiënt kan wijzen op de eventuele nood aan een tolk.
Communicatie met de cliënt in zijn/haar spreektaal. Informatie over de taal van de cliënt kan wijzen op de eventuele nood aan een tolk.
At line 7 changed 1 line.
De taal waarin de patiënt zich doorgaans verkiest uit te drukken.
De taal waarin de cliënt zich doorgaans verkiest uit te drukken.
At line 10 changed 1 line.
Voer een gesprek met de patiënt en zijn/haar familie. Observeer en luister. Bekijk het klinisch dossier.
Voer een gesprek met de cliënt en zijn/haar familie. Observeer en luister. Bekijk het klinisch dossier.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]