A6.Spreektaal

Bedoeling:

Communicatie met de cliënt in zijn/haar spreektaal. Informatie over de taal van de cliënt kan wijzen op de eventuele nood aan een tolk.

Definitie:

De taal waarin de cliënt zich doorgaans verkiest uit te drukken.

Procedure:

Voer een gesprek met de cliënt en zijn/haar familie. Observeer en luister. Bekijk het klinisch dossier.

Codering:

Kies één van de volgende antwoordopties:
  • 1. Nederlands
  • 2. Frans
  • 3. Duits
  • 4. Andere taal
Vraag aan de familieleden om te specificeren indien het antwoord ‘4’ is en maak daar aantekeningen van.

Voorbeeld:
  • Mevrouw L. is enkele jaren geleden met haar familie vanuit Polen naar België geëmigreerd. Ze spreekt en begrijpt heel weinig Nederlands of Frans en rekent op haar familie voor de vertaling van informatie naar het Pools. In deze situatie zou ‘4. Andere taal’ het geschikte antwoord zijn.
  Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]