I. Betekenis van code 2 bij de Urine-incontinentie-CAP

De Urine-incontinentie-CAP wordt geactiveerd met code 2. Dit betekent dat deze cliënt voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

 • Terugkerende episodes van incontinentie (zelfs al is het minder dan wekelijks) of geen urineproductie
 • ‘zelfstandig’ tot ‘matige’ beperking voor wat betreft de cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming (dus niet ernstig beperkt)
 • Kan zich in beperkte mate nog zelfstandig voortbewegen (niet volledig afhankelijk of ontvangt uitgebreide hulp om zich voort te bewegen).
 • Voldoet aan GEEN van de twee onderstaande criteria:
  • Volgt GEEN mictietraining; of
  • Heeft minstens één van de volgende kenmerken die erop wijzen dat de cliënt een wisselende status heeft, wat impliceert dat zijn/haar urine-incontinentie van recente oorsprong is of voor verbetering vatbaar kan zijn:
   • Heupfractuur
   • Recente ADL-achteruitgang
   • Gebruik van een verblijfskatheter
   • Heeft een longontsteking
   • Heeft diarree

Deze cliënt behoort tot de groep cliënten die voor gespecialiseerde follow-up in aanmerking komt. Aangezien deze CAP wordt geactiveerd met code 2, wordt het voorkomen van een verslechtering van de blaasfunctie als doelstelling vooropgesteld.

40% van de ouderen die in een RVT verblijven, 24% van de ouderen in de thuiszorg en 5% van de ouderen die zelfstandig wonen behoren in de VS tot deze groep. Ongeveer 20% van de ouderen die in een RVT verblijven zullen in een periode van negentig dagen achteruitgang vertonen, terwijl 10% vooruitgang vertoont. 10% van de ouderen in de thuiszorg vertonen achteruitgang en 10% vertoont vooruitgang.

Terug code 2

  Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]