II. Probleemstelling code 1 bij de Stemmingsstoornissen-CAP

Stemmingsstoornissen (depressie, droefheid, en angstsyndroom) zijn veel voorkomende problemen bij ouderen die zelfstandig of in institutionele settings wonen. Tegelijkertijd worden depressies dikwijls onvoldoende gediagnosticeerd en behandeld, zeker wanneer er weinig symptomen aanwezig zijn of tot uiting komen. Wanneer stemmingsstoornissen niet behandeld worden, kunnen ze leiden tot invaliditeit, hoge mortaliteit, functionele achteruitgang en onnodig lijden voor zowel de cliënt als zijn familie en zorgverleners. Deze CAP concentreert zich op het identificeren van een depressie, met een reeds bestaande diagnose of een depressieve stemming dewelke aandacht, opvolging en een mogelijke diagnosestelling vereist.

ALGEMENE ZORGDOELEN

  • Identificeer en behandel elke onmiddellijke bedreiging die de gemoedstoestand van de cliënt voor zichzelf en voor anderen vormt.
  • Identificeer en behandel alle onderliggende aandoeningen die eventueel tot de gemoedstoestand geleid of bijgedragen hebben.
  • Behandel de stemmingsstoornis.
  • Onderzoek hoe de cliënt op de behandeling reageert en controleer of de behandeling negatieve effecten heeft.

Terug code 1

  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]