I. Betekenis van code 1 bij de Stemmingsstoornissen-CAP

De Stemmingsstoornissen-CAP wordt geactiveerd met code 1. Dat betekent dat deze cliënt een score 1 of 2 behaalt op de Depression Rating Scale (DRS) van RAI, waardoor hij/zij een risico loopt op het ontwikkelen van een depressiestoornis.

De DRS bestaat uit een schaal gaande van 0 tot 14, en de score wordt berekend door de antwoordcodes voor de volgende items op te tellen:

  • deed negatieve uitspraken,
  • voortdurend boos op zichzelf of op anderen,
  • uitingen, ook non-verbale, van wat onrealistische angsten lijken,
  • herhaaldelijk klagen over de gezondheid,
  • herhaaldelijk angstig klagen/bezorgd zijn (niet in verband met de gezondheid),
  • droevige, pijnlijke of bezorgde gelaatsuitdrukkingen,
  • huilen, gemakkelijk in tranen uitbarsten.

Deze groep omvat ongeveer 30% van de ouderen in een RVT, 25% van de ouderen die thuiszorg ontvangen en 5% van de zelfstandig wonende ouderen. Er is gebleken dat van de ouderen in een RVT en bij wie de CAP geactiveerd wordt met code 1 er ongeveer 25% zich verbeteren in een periode van 90 dagen. Bij ouderen die thuiszorg ontvangen is dit percentage ongeveer gelijkaardig (in de VS).

Terug code 1

  Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]