Schriftelijke wilsverklaringen

In de interRAI LTCF en AC beoordelingsinstrumenten kan dit verder worden verduidelijkt door een keuze te maken uit wilsverklaringen betreffende reanimatie, intubatie, invasieve behandelingen, hospitalisatie, sondevoeding en/of intraveneuze vochttoediening, medicatietoediening, comfortzorg, euthanasie en andere therapieën.

  Page Info My Prefs
This page (revision-1) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]