I. Betekenis van code 2 bij de Sondevoeding-CAP

De Sondevoeding-CAP wordt geactiveerd met code 2. Dat betekent dat deze cliënt de twee onderstaande kenmerken bezit:

  • Heeft een voedingssonde (PEG-sonde of J-sonde, geen nasogastrische sonde)
  • Beschikt minstens nog over enkele capaciteiten om aan alledaagse besluitvorming deel te nemen (een score van ‘zelfstandig ‘tot ‘matig beperkt’).

Ouderen in deze groep kunnen meestal zelf nog meebeslissen over het gebruik van een voedingssonde. Ze hebben bijna altijd minstens nog enige capaciteiten om anderen te begrijpen en om zichzelf begrijpbaar te maken.

Deze groep omvat ongeveer 3% van de ouderen in een RVT, 1% van de ouderen die thuiszorg ontvangen en bijna geen enkele oudere die zelfstandig woont (in de VS).

Terug code 2

  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]