I. Betekenis van code 0 bij de Sociale omgang-CAP

De Sociale omgang-CAP wordt niet geactiveerd. Dat betekent dat GEEN ENKELE van de onderstaande criteria bij deze cliënt van toepassing is:

  • Voelt zich eenzaam (of is niet betrokken bij het sociale leven in de setting waar hij/zij woont, of is verontrust door de afnemende sociale activiteit, en is alleen gedurende lange periodes)
  • Heeft een redelijk cognitief niveau (aangegeven door een CPS-score van 3 of lager)
  • Beschikt minstens over een minimum aan capaciteiten om anderen te begrijpen (scoort op de schaal ‘vermogen om anderen te begrijpen’ beter dan de laagst mogelijke score, dus niet ‘begrijpt zelden/nooit’)

Deze groep omvat ongeveer 65% van de ouderen in een RVT, 85% van de ouderen die thuiszorg ontvangen en 85% van de zelfstandig wonende ouderen (in de VS).

Terug code 0

  Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]