This is version 4. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Module 4. Psychische problemen

Heeft deze cliënt psychische problemen?

  • JA. Vul onderstaande vragen in. Ga er na verder naar module 5.
  • NEE. Ga verder naar module 5.

a. Vormt een bedreiging of gevaar voor zichzelf — de cliënt liet blijken dat hij/zij van plan is zichzelf te beschadigen, bracht zichzelf reeds schade toe of deed een poging, of anderen toonden zich bezorgd over het feit dat de cliënt een gevaar voor zichzelf vormt. b. Vormt een bedreiging of gevaar voor anderen — de cliënt liet blijken dat hij/zij van plan is anderen te beschadigen, bracht anderen reeds schade toe of deed een poging, of anderen toonden zich bezorgd over het feit dat de cliënt een gevaar voor anderen vormt.

c. Kan niet voor zichzelf zorgen door een geestelijke stoornis — het huidige gedrag van de cliënt wijst op een gebrek aan bekwaamheid om voor zichzelf te zorgen, waardoor de cliënt zichzelf wellicht schade zal toebrengen.

d. Heeft een verslavingsprobleem — er is sprake van middelengebruik of –misbruik (bijv. alcohol of drugs) of verslaving aan bepaalde gewoonten (bijv. gokverslaving, koopverslaving).

e. Vertoont specifieke psychiatrische symptomen — de cliënt vertoont symptomen zoals depressiviteit, hallucinaties, waanideeën, neveneffecten van geneesmiddelen, enz. Gebruik deze categorie om cliënten te beschrijven die algemene geestelijke gezondheidszorgen nodig hebben.

Wijze van codering:

Raadpleeg de cliënt, familie of verwijzingsbron. Codeer alle problemen. Bijvoorbeeld: het kan zijn dat een cliënt die ten gevolge van een kennelijk opzettelijke overdosis drugs recent is opgenomen, ook een alcoholprobleem heeft. Twee problemen moeten dan als ‘1’ worden gecodeerd: a) vormt een bedreiging of gevaar voor zichzelf, en d) heeft een verslavingsprobleem.
  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:15 29-Nov-2019 by Bram Vermeulen.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]