Wettelijk vertegenwoordiger

In het interRAI LTCF beoordelingsinstrument kan een keuze worden gemaakt uit volgende mogelijkheden: een benoemd raadsman of voogd, een gerechtelijk raadsman, een voorlopig bewindvoerder, een voorafgaandelijk aangeduide vertegenwoordiger, een informele vertegenwoordiger of een vertegenwoordiging door een zorgverlener.

  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]