RUG-III Activities of Daily Living (ADL) Index

De RUG-III en RUG-III/HC algoritmes includeren onder andere de 4 volgende ADL-items van vergevorderd ADL-verlies: bedbeweeglijkheid, zich verplaatsen in huis, toiletgebruik en eten. Aan de geregistreerde scores van deze ADL-items wordt telkens een gewicht toegekend. De scores die uit deze algoritmes voortkomen variëren van 4 (onafhankelijk of met toezicht voor de 4 items) tot 18 (uitgebreide hulp of ernstig zorgbehoevend voor alle items). Deze scores worden verder verdeeld in categorieën op basis van een combinatie van andere items zoals aanwezigheid van geplande behandelingen en/of programma’s, diagnoses, cognitieve vaardigheden, depressieve symtomen, enzovoort.

Scores voor bedbeweeglijkheid, zich verplaatsen in huis en toiletgebruik:

  • 1 = zelfstandig of met toezicht
  • 3 = beperkte hulp
  • 4 = uitgebreide hulp of volledig afhankelijk
  • 5 = uitgebreide hulp van 2 of meer personen of volledig afhankelijk
Scores voor eten:
  • 1 = zelfstandig of met toezicht
  • 2 = beperkte hulp
  • 3 = uitgebreide hulp of volledig afhankelijk

  Page Info My Prefs
This page (revision-15) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]