Het Rijksregisternummer (RRN)

Het Rijksregisternummer (gelijk aan het INSZ-nummer of het Identificatienummer voor de Sociale Zekerheid) bevindt zich o.a. bovenaan rechts op de voorzijde van de sociale identiteitskaart (SIS-kaart), op de achterzijde van de identiteitskaart (niet verplicht) en op de voorzijde van de belastingaangifte.

Personen die (nog) niet in het bevolkingsregister ingeschreven zijn, die nog geen Rijksregisternummer hebben, krijgen van de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) een zogenaamd "bisnummer" of KSZ-nummer en worden in dit speciale register bijgehouden tot ze ergens een echt Rijksregisternummer krijgen en dan muteren.

  Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]