This is version 19. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Pain Scale

De Pain Scale of Pijnschaal werd, oorspronkelijk voor instellingen (LTCF) en later aangepast voor gebruik in andere zorgsettings, ontworpen om de gerapporteerde aanwezigheid en intensiteit van pijn op een eenvoudige en overzichtelijk manier weer te geven. De schaal verdeelt personen in 5 gemakkelijk te begrijpen hiërarchische pijncategorieën en gebruikt daarvoor 2 items:

  • pijnfrequentie,
  • pijnintensiteit
(J6a en J6b bij zowel Home Care als bij LTCF en Acute Care) om 5 scores van 0 tot 4 samen te stellen.
  • 0 = geen pijn
  • 1 = minder dan dagelijks pijn
  • 2 = dagelijks matige pijn
  • 3 = dagelijks ernstige pijn
  • 4 = dagelijks vreselijke of ondraaglijke pijn

Bronnen en aanvullende literatuur

Over deze schaal is de volgende referentie beschikbaar op de interRAI-website:

Fries, Brant E., SE. Simon, John N. Morris, C Flodstrom, and FL. Bookstein. Pain in US Nursing Homes: Validating a Pain Scale for the Minimum Data Set. The Gerontologist 41.2 (2001): 173–179.

Attachments

Fries et al. 2001.pdf Info on Fries et al. 2001.pdf 82084 bytes
  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]