O4. Toestand van de mantelzorger

Bedoeling:

De reserves van de mantelzorgers beoordelen.

Definitie:

  • a. Mantelzorger(s) is (zijn) niet in staat om met de zorgactiviteiten verder te gaan - De mantelzorger, de cliënt of de beoordelaar denkt dat de mantelzorger(s) niet in staat is (zijn) om de zorg te blijven verlenen. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, inclusief persoonlijke gezondheidsproblemen, een gebrek aan motivatie om door te gaan, problemen om zich tot bij de cliënt te verplaatsen, of andere zaken die de volle aandacht vragen (bv. zorg voor een kind, verwachtingen op het werk).
  • b. De belangrijkste mantelzorger uit gevoelens van droefheid, woede of depressie - De belangrijkste mantelzorger uit (op welke wijze dan ook) dat hij/zij zich ongelukkig voelt, boos is of een conflict ervaart omwille van het zorgen voor de cliënt.
  • c. Familie of naaste vrienden zeggen zich overweldigd te voelen door de ziekte van de cliënt - Familieleden of naaste vrienden zeggen tegen de cliënt of de beoordelaar dat ze moeilijkheden hebben om met de ziekte om te gaan. Ze kunnen aangeven zich overweldigd te voelen of uitgeblust te zijn.

Proces:

Vraag aan de mantelzorger en de cliënt naar de mogelijkheid van de mantelzorger om de zorg te blijven geven. Denk voor deze items zowel aan de huidige situatie als aan de toekomstige behoeften. De mantelzorger kan bereid en in staat zijn om door te gaan, maar de cliënt kan vrezen dat hij/zij een last is en aangeven dat de mantelzorger niet verder kan gaan. Neem deze informatie in overweging en gebruik uw klinisch oordeel om de situatie te evalueren. De relatie tussen de cliënt en de mantelzorger is een gevoelig onderwerp waar voorzichtig mee omgegaan moet worden. Luister zorgvuldig naar wat er gezegd wordt en observeer de interacties tussen de cliënt en de mantelzorgers.

Codering:

  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]