03. Gebieden waarop hulp werd verleend in de laatste 3 dagen

Bedoeling:

Peilen naar de omvang en de inhoud van de mantelzorg.

Definities:

  • ADL-zorg - ADL omvat activiteiten zoals beweeglijkheid in bed, verplaatsingen, in huis rondlopen, kleden, eten, toiletgebruik, persoonlijke hygiëne en baden.
  • IADL-zorg - IADL omvat activiteiten zoals maaltijdbereiding, huishouden, beheren van geld of geneesmiddelen, telefoongebruik, winkelen en vervoer.

Proces:

a. ADL-zorg

Vraag aan de cliënt en de mantelzorgers of er hulp verleend werd bij beweeglijkheid in bed, verplaatsingen, in huis rondlopen, kleden, eten, toiletgebruik, persoonlijke hygiëne en baden. De hulp kan variëren van “er zijn voor het geval dat” (of uit veiligheidsoverwegingen) tot het geven van complete ADL-zorg.

b. IADL-zorg

Vraag aan de cliënt en de mantelzorgers of er hulp werd verleend bij de maaltijdbereiding, het huishouden, beheren van geld of geneesmiddelen, telefoongebruik, winkelen en vervoer. De hulp kan variëren van licht huishoudelijk werk tot het geven van complete IADL-zorg.

Codering:

Codeer voor de 2 gebieden waarop hulp verleend werd door de mantelzorgers (1 en 2).
  • 0. Nee
  • 1. Ja

  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]