N4. Persoonlijke wensen

Bedoeling:

Identificeren waar de cliënt wenst te sterven.

Definitie:

  • a. Wil thuis sterven - De cliënt wenst thuis te sterven. Dit kan geuit worden tegen familieleden, vrienden of stafleden. Deze verklaring kan gemaakt worden door familieleden, vrienden of personeelsleden.
  • b. Wil sterven op huidige verblijfplaats - De cliënt wil op zijn of haar huidige verblijfplaats sterven (bv. woonzorgcentrum, hospice, huis van een familielid, eigen huis).
  • c. Wil nu sterven - Dit kan geduit worden tegen familieleden, vrienden of personeelsleden.

Codering:

  • 0. Nee
  • 1. Ja
  • 8. Niet in staat om te bepalen
  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]