N1. Verantwoordelijkheid

Bedoeling:

Registreren wie verantwoordelijk is voor het nemen van beslissingen over de gezondheidszorg, de behandeling, de financiën en wettelijke aangelegenheden van de cliënt indien hij of zij niet meer in staat is om dit zelf te doen. Afhankelijk van de gezondheidstoestand van de cliënt kunnen meerdere opties van toepassing zijn. Bijvoorbeeld, iemand met een nog niet ver gevorderde dementie kan wilsbekwaam zijn op een bepaald gebied, terwijl op andere gebieden een familielid verantwoordelijk is voor het nemen van beslissingen. Een cliënt kan een beperkte volmacht voor wettelijke aangelegenheden aan een bewindvoerder overgedragen hebben.

Definities:

Personen die wettelijk voor de cliënt verantwoordelijk kunnen zijn:
  • a. Benoemd raadsman of voogd.
  • b. Gerechtelijk raadsman
  • c. Voorlopig bewindvoerder
  • d. Voorafgaandelijk aangeduide vertegenwoordiger
  • e. Informele vertegenwoordiger
  • f. Vertegenwoordiging door zorgverlener

Proces:

Raadpleeg onderstaand schema van het vertegenwoordigingssysteem bij cliënten in België om een juiste keuze te maken. Raadpleeg de cliënt en zijn/haar familie. Neem het dossier van de cliënt door. Waar een rechterlijk vonnis vereist is, moet een kopie van het wettelijk document in de instelling bewaard worden voordat deze items als zodanig op het LTCF-formulier gecodeerd mogen worden .

Codering:

  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]