PC SECTIE H. STEMMING

Psychisch lijden is een ernstige toestand die gepaard gaat met een verminderde levenskwaliteit in elk levensstadium. Voor cliënten in de palliatieve zorg kan vooral depressie een belangrijk probleem zijn dat de effectiviteit van de zorg vermindert en het risico op slechte zorguitkomsten vergroot. Depressie kan ook leiden tot een grotere belasting en leed voor de mantelzorgers.

Depressie is vaak ondergediagnosticeerd of genormaliseerd als een te verwachten onderdeel van het levenseinde. Daardoor wordt het vaak inadequaat behandeld, ookal zijn effectieve, gepaste behandelingen voorhanden. Factoren die kunnen bijdragen tot een droevige stemming bij cliënten in de palliatieve zorg omvatten pijn, fysiek ongemak, zelfwaargenomen verlies van waardigheid en sociale relaties die onder stress staan. De identificatie van een droevige stemming en het opstarten van een gepaste behandeling is een essentieel onderdeel van een allesomvattende benadering van kwaliteitsvolle zorg aan het levenseinde.

  Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]