E4. Ernstige huidproblemen

Bedoeling:

Vastleggen van de aanwezigheid van belangrijke huidproblemen (anders dan ulcers)

Definitie:

Dit item omvat wonden, tweede- of derdegraads brandwonden en helende operatiewonden.

Proces:

Onderzoek de aanwezigheid van andere huidproblemen gelijktijdig met het nakijken van de aanwezigheid van doorligwonden

Codering:

  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-1) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Sarah Melis.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]