This is version 1. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

E3. Ulcus cruris

Definitie:

Huid ulcus ander dan doorligwonde Huid ulcers zoals:
  • Ulcus van de venen - Een open wonde vanwege slechte doorbloeding van de onderste ledematen.
  • Arteriële ulcur - Huid wonden ten gevolge van een arterieel gebrek
  • Gemengde arteriële en venen ulcur - Huid wonde dat voor komt als een ulcur van de venen, maar met ook aanwijzingen voor arteriële beschadiging
  • Diabetische voet - Ulcur- huidwonde op de voet als gevolg van diabetes

Proces:

Onderzoek de aanwezigheid van andere types van ulcers op het zelfde moment als het nakijken voor doorligwonden.

Codering:

  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by Sarah Melis.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]