D4. Zelfgerapporteerde inname

Bedoeling:

Een subjectieve beoordeling maken van de vocht- en voedsel inname vanuit het perspectief van de cliënt aan de hand van zelf beoordeelde gevoelens over dorst en verzadiging.

Definitie:

  • a. Cliënt zegt aanhoudend dorst te hebben gedurende het grootste deel van de dag - Ongeacht de hoeveelheid van vochtinname, geeft de cliënt aan dorst te hebben, of het grootste deel van de tijd uitgedroogd te zijn.
  • b. Cliënt zegt zich verzadigd of vol te voelen na de meeste maaltijden - Ongeacht de hoeveelheid van voedselinname, geeft de cliënt aan zich voldaan te voelen op gebied van voedselinname (voelt zich niet hongerig).

Proces:

Vraag de cliënt of er in de laatste 3 dagen momenten zijn geweest waarop hij of zij zich aanhoudend dorstig heeft gevoeld of de nood had om de vochtinname te verhogen om te kunnen omgaan met het dorstgevoel. Vraag de cliënt of hij of zij zich voldaan voelt met de hoeveelheid voedsel die hij of zij momenteel eet (voelt zich niet hongerig na de meeste maaltijden)

Codering:

Vul de cliënt zijn of haar antwoorden in voor item a en b. Infereer geen antwoord als de cliënt niet kan antwoorden, door eender welke reden, gebruik ‘kon/ wou niet antwoorden’
  • 0. Nee
  • 1. Ja
  • 8. Kon/wou niet antwoorden
  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]