C5. Valincident in de afgelopen 30 dagen

Bedoeling:

Het bepalen van dit risico gebeurt alleen bij een herbeoordeling die minder dan 30 dagen na de laatste beoordeling plaatsvindt en dit om te beoordelen of de cliënt recentelijk (een) valincident(en) heeft gehad.

Definitie:

Elke onbedoelde verandering in lichaamshouding waarbij de cliënt op de vloer of een ander lager niveau terechtkomt. Dit omvat ook incidenten die gebeuren terwijl de cliënt door anderen geholpen wordt.

Codering:

  • 0. Nee, geen valincident in de laatste 30 dagen
  • 1. Ja, wel een valincident in de laatste 30 dagen
Blanco: niet van toepassing (eerste assessment of laatste beoordeling meer dan 30 dagen geleden)
  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]