A6. Beoordelingsreferentiedatum

Bedoeling:

Deze datum staat voor de laatste dag van de driedaagse observatieperiode. Vanaf deze datum worden alle interRAI PC tijdspannes berekend. Alle items refereren naar een specifieke tijdsperiode (bijv. laatste 3 dagen, laatste 7 dagen, laatste 30 dagen enz.)

Definitie:

Het specifiek eindpunt van de interRAI PC observatieperiode. Bijna alle items verwijzen naar de toestand van de cliënt gedurende een aangewezen tijdsperiode, meestal de laatste 3 dagen voor het einde van de datum. De beoordelingsreferentiedatum legt het aangewezen eindpunt van de gemeenschappelijke observatie- of beoordelingsperiode vast. Alle items verwijzen terug in de tijd vanaf dit eindpunt. Sommige items beslaan de periode van 3 dagen vóór de referentiedatum, andere items een periode van 30 dagen , enzovoort.

Proces:

Voor thuiszorgprogramma’s kan de beoordeling gebaseerd zijn op informatie die verzameld werd tijdens een interview. Item A6 is de dag van het bezoek. Wanneer na een beoordeling een tweede interview volgt, registreert dit item nog steeds de datum van het initiële interview. Hoewel de beoordelaar de cliënt op verschillende data kan zien, refereert het coderen van alle items naar de vaste initiële datum, waardoor de gemeenschappelijkheid van de beoordelingsperiode wordt verzekerd.

Codering:

Vul voor de dag en de maand twee cijfers en voor het jaar vier cijfers in.

Voorbeeld van een beoordelingsreferentiedatum voor een opnamebeoordeling:
  • Een cliënt was opgenomen in een palliatief programma op 1 augustus, 2005. De eerste beoordeling werd op 3 augustus uitgevoerd en de beoordelingsreferentiedatum is 3 augustus 2005 en gecodeerd als 2005/08/03.
De drie dagen durende intake beoordeling includeert 1,2 en 3 augustus 2005.
  Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]