A5. Prognose

Bedoeling:

Informatie verkrijgen (a) over de geschatte tijdsduur tot aan het overlijden en (b) het bewustzijn van de cliënt over zijn/haar prognose.

Definitie:

Inschatting van wanneer de cliënt zal overlijden beginnend vanaf de beoordelingsreferentiedatum (item A13).

Proces:

Gebruik informatie van de cliënt, zijn/haar familie, formele zorgverleners en het medisch dossier om de resterende levensduur in te schatten. De beoordelaar dient voorzichtig te werk te gaan in de interactie met de cliënt en zijn/haar familie. Het is mogelijk dat de familie niet geïnformeerd werd over de terminale status van de cliënt of dat zijn/haar familie deze terminale toestand ontkent. Wat item b betreft, peil niet naar het begrip van de cliënt over zijn of haar terminale status. Dit item wordt enkel gecodeerd als de persoon hierover spreekt tegen de beoordelaar of anderen.

Codering:

a. Geschatte levensverwachting - Registreer de geschatte levensduur vanaf de beoordelingsreferentiedatum (A6).
  • 1. Nakend overlijden (binnen enkele dagen)
  • 2. Minder dan 6 weken
  • 3. Zes weken of langer, maar minder dan 6 maanden
  • 4. Zes maanden of langer

B. Cliënt zegt zich ervan bewust te zijn dat hij/zij zes maanden of minder te leven heeft (niet direct bevragen)

  • 0. Nee of niet van toepassing
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]