A4. Verwachtingen van de cliënt en/of de familie

Bedoeling:

Om de bedoeling van de zorg volgens de cliënt te registreren. Het item stelt de cliënt in staat zijn of haar stem te laten horen over de eigen zorgdoelen. De zorgverlener weet hierdoor beter wat de cliënt verwacht of hoopt mee te maken en hoe de zorgverlening beter op hem of haar kan worden afgestemd. Later kunnen de verwachtingen van de cliënt veranderen. Dit item maakt daarom deel uit van de opnamebeoordeling en elke daaropvolgende beoordeling.

Definitie:

De cliënt zijn of haar verwachtingen moeten een grote variëteit aan onderwerpen omvatten, inclusief zijn of haar zaken in orde maken, een pijnvrije dood, hulp bij medicatiebeheer, hulp bij medische afspraken, enz.

Proces:

Vraag de cliënt naar zijn of haar verwachtingen van het programma. Dit vrijblijvend gesprek met de cliënt heeft als doel om te bepalen wat hij of zij hoopt te bereiken met het programma. Stel de vraag zo algemeen mogelijk. Vraag bijvoorbeeld: “Hoe kunnen we u helpen? Wat hoopt u dat het oplevert? Hoe kunnen we het best aan uw zorgbehoeften voldoen? De cliënt moet aangemoedigd worden om de verwachtingen in zijn of haar woorden te uiten. Registreer enkel de verwachtingen die door de cliënt zelf geuit worden. Bijvoorbeeld, de cliënt kan zeggen dat hij of zij pijnvrij wenst te zijn of dat hij of zij de resterende tijd thuis en zonder pijn wilt doorbrengen. Maak geen inferenties over wat u of andere clinici denken dat de verwachtingen zouden moeten zijn.

Codering:

Gebruik de ruimte om het antwoord van de cliënt weer te geven. Schrijf als laatste het belangrijkste zorgdoel van de cliënt. Vul "GEEN" in als de persoon geen zorgdoel kan formuleren.
  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]