A1. Reden voor beoordeling

Bedoeling:

Het vastleggen van de belangrijkste reden voor de beoordeling.

Definities:

 • 1.Beoordeling bij eerste opname (of bij eerste invulling) - Een beoordeling die ingevuld wordt wanneer de persoon voor het eerst gescreend wordt voor een palliatief programma of wanneer de interRAI PC voor het eerst gebruikt wordt voor de persoon.
 • 2.Routine herbeoordeling – Een allesomvattende herbeoordeling op een gespecificeerd interval tijdens het zorgtraject (bijv. drie maanden na de initiële beoordeling).
 • 3.Terugkeerbeoordeling – Een beoordeling die ingevuld wordt voor diegenen die terugkeren naar uw programma (bijv. terugkeer naar huis na een ziekenhuisverblijf).
 • 4.Beoordeling vanwege een wezenlijke toestandsverandering - Een herbeoordeling vanwege een “belangrijke verandering”, die op meer dan één gebied invloed heeft op de toestand van de cliënt en die de uitvoering van een multidisciplinaire analyse of herziening van het zorgplan noodzakelijk maakt om er zeker van te zijn dat goede zorg gegeven wordt (bijv. de cliënt bereikt een nieuw of moeilijker stadium van zijn of haar ziekte)
 • 5.Ontslag – betreft de laatste 3 dagen vóór ontslag – Een beoordeling over de laatste 3 dagen van de cliënt zijn of haar leven, die kort na het overlijden van de cliënt ingevuld wordt. Deze beoordeling geldt ook voor cliënten die ontslagen worden van het programma (bijv. bij een overwacht herstel) en niet langer palliatieve zorg van de instelling zullen krijgen.
 • 6.Beoordeling voor het volgen van de cliënt - Dit is een volledige beoordeling die uitgevoerd kan worden wegens een tijdelijke opname van de cliënt in een andere zorgsetting waardoor de huidige zorgverlening onderbroken wordt of wanneer een cliënt tijdelijk van de zorgverlening afziet (bijv., vakantieverblijf bij familie) en waarbij een heropname wordt voorzien.
 • 7.Anders - Dit is een beoordeling die buiten het kader van de vorige beoordelingen valt om aan een speciaal verzoek (bijv., wetenschappelijk onderzoek, …) te voldoen.

CRITERIA VOOR EEN SIGNIFICANTE TOESTANDSVERANDERING (*)

Een beoordeling vanwege een significante toestandsverandering is nodig als in twee of meer gebieden achteruitgang (of verbetering) wordt opgemerkt.

Voorbeelden van ACHTERUITGANG:
 • Elke achteruitgang in ADL lichamelijk functioneren waar een cliënt bij nieuw coderen de code 4, 5, 6 of 8 krijgt (Uitgebreide hulp; Maximale hulp; Totale afhankelijkheid; Activiteit kwam niet voor).
 • Dagelijkse besluitvorming verandert van 0, 1 naar 2, 3, 4 of 5.
 • Incontinentie verandert van 0, 1 naar 2, 3, 4, 5, 8, of het begin van het gebruik van een urineopvangsysteem.
 • Optreden van een ongepland gewichtsverlies (5% verandering in 30 dagen of 10% verandering in 180 dagen).
 • Begin van gebruik van bovenlichaamsfixatie of een stoel waaruit de cliënt niet kan opstaan.
 • Optreden van een gezondheidsprobleem of ziekte die onstabiel is.
 • Optreden van een doorligwonde met een code van 2 of hoger, wanneer er daarvoor geen doorligwonden waren van die of een hogere code.
 • Algehele verslechtering van de gezondheidstoestand OF de cliënt ontvangt nu meer hulp (bijv., bij het zelfdoen van de ADL’s of bij besluitvorming).
Voorbeelden van VERBETERING:
 • Elke verbetering in ADL lichamelijk functioneren waar een cliënt bij nieuw coderen de code 0, 1, 2, 3 krijgt waarbij de vorige keer 4, 5, 6, 8 werd gescoord.
 • Dagelijkse besluitvorming verandert van 3, 4, 5 naar 0-2.
 • Incontinentie verandert van 2, 3, 4, 5 naar 0, 1.
 • Algehele verbetering van de gezondheidstoestand; ontvangt minder hulp.
(*) Geen volledige opsommingDE ZORGVERLENING WORDT AFGEBROKEN VOORDAT DE BEOORDELING IS AFGESLOTEN
 • Indien de cliënt gedurende de beoordeling wordt ontslagen, wordt doorgestuurd naar een andere zorgsetting of overlijdt maar de beoordeling is niettemin volledig, vul dan voor het afsluiten ook de sectie i.v.m. de ontslaginformatie in.
 • Om een beoordeling vroeger te kunnen afsluiten kan de beoordelingsverantwoordelijke de ultieme invuldatum wijzigen. Alleen de informatie van een afgesloten beoordeling kan worden verwerkt.
 • Er kunnen geen resultaten worden berekend van een beoordeling die niet kan worden afgesloten. De informatie van een niet afgesloten beoordeling zal ook niet worden overgenomen in een volgende beoordeling.
  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]