Vraagtype PC: PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • Sectie A: Persoonlijke gegevens
  • A1 Reden voor beoordeling
  • A2 Type van palliatief programma
  • A4 Verwachtingen van de cliënt en/of de familie
  • A6 Beoordelingsreferentiedatum
  • A7 Verblijfplaats op het tijdstip van beoordeling
  • A8 Woonsituatie
  • A9 Tijd sinds laatste ziekenhuisverblijf
  • A10 Opmerkingen
 • Sectie B: Intake en voorgeschiedenis
  • B1 Datum waarop palliatief programma begon
  • B2 Opmerkingen

  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]