Vraagtype PC: HUID

 • Sectie E: Toestand van de huid
  • E1 Doorligwonde met hoogste ernstgraad
  • E2 Eerder een doorligwonde gehad
  • E3 Ulcus cruris
  • E4 Ernstige huidproblemen
  • E5 Skin tears of snijwonden – geen operatiewonden
  • E6 Andere huidproblemen of huidveranderingen

  Page Info My Prefs
This page (revision-1) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]