Vraagtype PC: COGNITIE EN COMMUNICATIE

 • Sectie F: Cognitie
  • F1 Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming
  • F2 Fluctuerend bewustzijnsniveau
  • F3 Geheugen/herinneringsvermogen
  • F4 Periodiek verward denken of bewustzijn
  • F5 Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren
  • F6 Verandering in beslissingsbekwaamheid ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling)
 • Sectie G: Communicatie en gezichtsvermogen
  • G1 Uiting - Zichzelf duidelijk maken
  • G2 Begrip - Anderen kunnen begrijpen
  • G3 Gehoor
  • G4 Zicht

  Page Info My Prefs
This page (revision-1) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]