Volgende items kregen een nieuwe benaming

Zwerfgedrag (HC & LTCF Sectie E3a)

De term ‘Zwerfgedrag’ werd vervangen door ‘Ronddolen’. Met dit item wil men alleen het eigenlijke ronddolen (al dan niet in een rolstoel) scoren en niet de intentie hiertoe. De naamswijziging was nodig omdat de term ‘Zwerfgedrag’ ook de intentie tot ronddolen inhoudt.

Aspiratie (HC & LTCF Sectie J3q)

De term ‘Aspiratie’ werd vervangen door ‘Verslikking’. Met dit item wil men het al dan niet inslikken van voedsel of vloeistof in de longen vastleggen. Aspiratie in de betekenis van het uitzuigen van neus, keel of trachea met een aspiratietoestel, kan worden gescoord in de Sectie Behandelingen en Procedures.
  Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]